Terug naar stadsplattegrond
Raadsinformatiesysteem

Wat is het RIS?
Het Raadsinformatiesysteem (RIS) bevat alle openbare vergaderstukken van de gemeenteraad en raadscommissies van de gemeente Rotterdam. Hierbij kunt u denken aan genomen besluiten, vergaderstukken, ingekomen post en schriftelijke vragen.
U vindt hier dus ook alle achterliggende informatie over de besluiten die de raad neemt. Als u op een besluit klikt, ziet u het formele, getekende raadsbesluit. Wilt u bijvoorbeeld ook het raadsvoorstel inzien, dan kunt u hiervoor het RIS raadplegen. Kies in de kalender op datum van de raadsvergadering en het desbretreffende agendapunt.