Nieuws

Hoe werkt de gemeenteraad?
..

De werkwijze van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies is vastgelegd in het Reglement van Orde en de Commissieverordening.

De Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) heeft haar eigen verordening.

In het Regelement van Orde wordt o.a. toegelicht wat de rol is van de voorzitter, waaraan een initiatiefvoorstel moet voldoen, wat een motie is en wanneer je een tweeminutendebat aanvraagt.

Ook tijdens de commissievergaderingen gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Commissieverordening en de Verordening op de Commissie tot onderzoek van de Rekening.