Nieuws

Stadskrant..

De 45 leden van de Rotterdamse gemeenteraad beslissen namens de Rotterdammers wat er op hoofdlijnen gebeurt in de stad. Ook controleren ze of die besluiten goed worden uitgevoerd. Wie zijn die gemeenteraadsleden en waar gaat het over in de gemeenteraad? Iedere twee weken vragen we twee gemeenteraadsleden om hun licht te schijnen op een actueel thema.

Deze keer: Nieuwe ronde Recreatieoord Hoek van Holland 
De afgelopen maanden was er onrust rondom het gemeentelijke recreatieoord Hoek van Holland. De recreanten voelden zich overvallen door een voorstel van het college om tot verkoop over te gaan. Ook tijdens de bespreking in de raadscommissie rezen er vragen, zoals: is er toekomst voor de huidige recreanten? Het college trok daarop het voorstel in. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met recreanten, de Recreanten Advies Raad en de gebiedscommissie. Op basis hiervan wil het college een toekomstvisie voor het recreatieoord formuleren en een voorstel voor de toekomst voor de recreanten.

Vraag aan de raadsleden: Wat is nu vooral belangrijk en wanneer bent u tevreden?

Kees Jonker (65) - SP Rotterdam

  In het dagelijks leven: volg ik hoe de gemeente en woningcorporaties proberen huurders dom te houden.

Ik zit in de gemeenteraad, omdat:
dat de plek zou moeten zijn om asociaal woonbeleid aan te passen.

Maar helaas… Het verrast me niet als mevrouw Eskes van het CDA haar verhaal begint met: het is niet de taak van de gemeente om een recreatieoord te exploiteren. Dat klopt. Het is al sinds 1923 geen taak van de gemeente. Maar dat wil nog niet zeggen, dat wethouders Kasmi en Kurvers de recreanten slapeloze nachten mogen bezorgen met hun stiekeme pogingen om het recreatieoord te verkopen. De SP vindt dat zij veel te laat excuses voor hun handelen hebben aangeboden. Beide heren moeten er voorts voor zorgen dat recreanten een langdurige verblijfsgarantie krijgen. Plus zeggenschap in eigen beheer. Een beperkte kostenstijging moet bespreekbaar zijn.

Christine Eskes (42) - CDA Rotterdam

In het dagelijks leven: ben ik clustermanager jeugdbescherming.

Ik zit in de gemeenteraad, omdat:
ik wil bijdragen aan een veilige stad waarin mensen naar elkaar omzien.

Het recreatieoord Hoek van Holland is een uniek stukje Rotterdam, met een hechte gemeenschap. Wat het CDA betreft moet dit behouden blijven. Echter betekent dit niet dat de gemeente de eigenaar zou moeten blijven. Vakantie vieren is wat ons betreft geen kerntaak van de overheid. Bij het besluit voor een toekomst voor het recreatieoord zijn voor het CDA een aantal cruciale voorwaarden van belang: verblijfsgarantie voor huidige recreanten, geen excessieve huurstijgingen en behoud van het karakter van het recreatieoord. De komende tijd zullen de gemeente, recreanten en de gebiedscommissie Hoek van Holland gesprekken voeren om tot voorstellen te komen die op steun van iedereen kunnen rekenen.