Terug naar stadsplattegrond
Vervolg voorpagina

Uitleg kaart


Op deze kaart vindt u besluiten die de gemeenteraad van Rotterdam heeft genomen vanaf 27 maart 2014. De besluiten zijn gerangschikt per gebied. Zo kunt u zien welke besluiten de raad over uw gebied heeft genomen. Voor een overzicht van de besluiten klikt u op de kaart of op een gebied in de tekstkolom aan de rechterkant. Voor meer informatie over de besluiten wordt u doorgelinkt naat het raadsinformatiesysteem van Rotterdam.