Terug naar stadsplattegrond
Disclaimer

Termen en condities
De volgende termen en condities zijn van toepassing op de site met bestuurlijke informatie van de gemeente Rotterdam. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Copyright en handelsmerken
Het materiaal dat getoond wordt op deze site is, inclusief de teksten en logo's, eigendom van de Raadsgriffie gemeente Rotterdam of andere eigenaars en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Dergelijk materiaal mag alleen getoond en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. U stemt in het vertoonde materiaal niet te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, of te circuleren, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Raadsgriffie gemeente Rotterdam. Via de postbus kunt u contact opnemen met de Raadsgriffie gemeente Rotterdam voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Deze website bevat informatie afkomstig uit het Raadsinformatiesysteem van de Raadsgriffie gemeente Rotterdam. Ondanks de grote zorg en nauwkeurigheid, waarmee de informatie wordt gepubliceerd, kan deze informatie incorrect, incompleet en/of verouderd zijn. In geen enkel geval is de Raadsgriffie gemeente Rotterdam aansprakelijk voor de gevolgen van het directe of indirecte gebruik van het materiaal op de website. De Raadsgriffie gemeente Rotterdam behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen.

NB! de publicatie van teksten via internet vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en/of Gemeentewet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Privacy en e-mail gebruik
De gemeente Rotterdam hecht veel waarde aan uw privacy. Informatie over bezoeken aan www.gemeenteraad.mediarotterdam.nl (zoals IP adressen) wordt alleen voor technische beslissingen en statistische verwerking gebruikt en nooit ter identificatie van individuele personen.
Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e-mails bij de Raadsgriffie gemeente Rotterdam vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is, dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. De Raadsgriffie gemeente Rotterdam kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De gegevens (naam, adres, telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door de Raadsgriffie gemeente Rotterdam.

Geldende jurisdictie
Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is.